AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacyverklaring voor leden >> Privacy verklaring 2019 JW
Huishoudelijk reglement >> jw.reglement
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal >> toestemmingsverklaring beeldmateriaal