AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacyverklaring voor leden >> jw.privacyverklaring.2023
Huishoudelijk reglement >> jw.reglement.2023
Toestemmingsverklaring beeldmateriaal >> Toestemmingsverklaring
Gedragscode vrijwilligers >> jw.gedragscode 2022