Seizoen 2021-2022

Eindelijk is het zover! De verbouwing is afgerond en we zijn inmiddels verhuisd naar de nieuwe accommodatie. Wij starten het nieuwe seizoen dan ook in de Heuvelstraat. Een nieuwe accommodatie geeft weer nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. Het komende seizoen staat dan voor ons ook in het teken van vernieuwing. Wij zijn nog zoekende naar wat deze “vernieuwing” voor ons kan betekenen en hoe we dit gaan invullen en met welke activiteiten. Zijn er ideeën?? Laat ons iets weten, want wij staan zeker open voor verandering.

Wij starten vanaf maandag 13 september. Wij bieden een wisselend programma, met wekelijkse activiteiten, waarbij de nadruk ligt op knutselactiviteiten en sport en spel. Maar ook gezamenlijke activiteiten zoals een speurtocht, bingo-avond, St. Maartenviering, carnavalsbal, 4-daags kampweekend etc. De sportavond in de gymzaal komt helaas te vervallen. De gymzaal in Meers is niet meer beschikbaar en zal op korte termijn zelfs worden afgebroken. Hiervoor in de plaats willen wij een aantal gezamenlijke activiteiten aanbieden. De planning hiervan is nog niet rond, maar zodra er meer bekend is worden jullie hierover geïnformeerd. Alle afzonderlijke groepen geven meer informatie over hun hobbyavond via een whatsapp groepsapp.  Deze wordt meestal de eerste hobbyavond gemaakt. Geef hiervoor dan ook het juiste telefoonnummer(s) door op het aanmeldingsformulier.

Kinderen vanaf 6 jaar (groep 3 van de basisschool), die op 13 september a.s. nog geen 16 jaar zijn, kunnen zich als lid van het Jeugdwerk aanmelden. Aanmelden kan door bijgevoegd aanmeldingsformulier volledig in te vullen en in te leveren vóór 30 augustus op ons NIEUWE postadres, Heuvelstraat 1A of bij ondergetekende Kloosterstraat 8. De contributie is € 35,00 p.p. voor het hele seizoen en dient ook vóór 30 augustus betaald te zijn. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL33 RABO 0114.1044.41 t.n.v. Stichting Jeugdbeweging Meers o.v.v. Naam en achternaam deelnemer(s).

Tienergroep
Alle tieneravonden vinden ‘in principe’ plaats in het jeugdlokaal. Ook hier wordt gestart vanaf 13 september. Voor de tienergroep staan andere activiteiten op het programma, meestal 1x in de 3 à 4 weken. De eindtijd van de hobbyavond is mede afhankelijk van de activiteit die plaatsvindt. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd via e-mail of WhatsApp. Bij de tienergroep is een maximale groepsgrootte van 20. Kinderen die het voorgaande seizoen al lid waren gaan vóór nieuwe aanmeldingen.

Na 1 september kijken wij of er nog plek is voor nieuwe aanmeldingen. Op volgorde van aanmelding worden ze dan wel of niet toegelaten. Uitstapjes zijn niet mogelijk met een groep boven de 20 kinderen. Wij hopen hierbij op jullie begrip. De contributie voor de tieners is ook € 35,- voor het hele seizoen.

Concept groepsindeling*;
Maandag: 3,4,5 Meisjes/Jongens
Woensdag: 6,7,8 Meisjes
Donderdag: 6,7,8 Jongens
Vrijdag: Tieners

Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers! Ben je 16 jaar of ouder en wil je lid worden van de leiding? Stuur dan een mailtje naar info@jeugdwerkmeers.nl of bel met +31 651816472.  

*De groepsindeling is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare leiding.

aanmeldingsformulier en toestemmingsverklaring 2021-2022