Seizoen 2019-2020

Nieuw seizoen Jeugdwerk Meers!!

Wij starten weer op maandag 2 september. De hobbyavonden vinden plaats in het jeugdlokaal aan de Kloosterstraat 17 in Meers. Naast de wekelijkse activiteiten waarbij de nadruk ligt op knutselactiviteiten en sport en spel worden er nog diverse (gezamenlijke) activiteiten georganiseerd, zoals o.a. een speurtocht,  St. Maartenviering, carnavalsbal, 4-daags kampweekend etc.

Kinderen vanaf 6 jaar (groep 3 van de basisschool), die op 1 september a.s. nog geen 16 jaar zijn, kunnen zich als lid van het Jeugdwerk aanmelden.

Hoe meld je je aan? Vul bijgevoegd aanmeldingsformulier volledig in en lever deze vóór 19 augustus in op ons postadres, Kloosterstraat 17. De contributie is € 35,00 p.p. voor het hele seizoen en dient ook vóór 19 augustus betaald te zijn. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer  NL33 RABO 0114.1044.41 t.n.v. Stichting Jeugdbeweging Meers o.v.v. Naam en achternaam deelnemer(s).

Tienergroep
Alle tieneravonden vinden ‘in principe’ plaats in het jeugdlokaal. Ook hier wordt gestart vanaf 3 september! Voor de tienergroep staan andere activiteiten op het programma, meestal 1x in de 3 à 4 weken. De eindtijd van de hobbyavond is mede afhankelijk van de activiteit die plaatsvindt. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd via e-mail of WhatsApp.
De contributie voor de tieners is ook  € 35,- voor het hele seizoen.

Groepsindeling nieuwe seizoen;
Maandag: 3,4,5 Meisjes/Jongens
Woensdag: 6,7,8 Meisjes
Donderdag: 5,6,7,8 Jongens
Vrijdag: Tieners

Ben je 16 jaar of ouder en wil je lid worden van de leiding? Stuur ons dan even een mailtje.