Jeugdwerk Meers

De oprichting
Op 9 december 1969 werd er in het parochiehuis een hearing gehouden, omdat er in Meers behoefte bestond tot het oprichten van Jeugdwerk. Voor deze avond was er een forum gevormd en dhr. Oomens hield een inleiding over het jeugdwerk in zijn algemeen. Na een zeer levendige discussie werd er een aktiegroep gevormd. Uit deze aktiegroep is een bestuur gevormd plus de leidsters en leiders van sport, spel, hobby en een werkgroep voor de instuif. Voordat er echter met aktiviteiten gestart kon worden hadden er verschillende geprekken plaats gevonden, o.a. met Burgemeester en Wethouders van Elsloo en Stein. Ook hadden er twee bestuursleden van de Jeugdvereniging Meers zitting in de jeugdraad van Elsloo, dit in verband met aanvragen voor subsidie en eventueel op te lossen grote moeilijkheden. Hierna ging men over tot de ledenwervingsaktie die een groot succes werd. Op dat moment telde de vereniging al 200 leden vanaf acht jaar. De contributie werd bepaald op f 0,50 en f 1,00.

Forum werd gevormd door:
Burgemeester Meyer van Elsloo, Wethouder Smeets, Th. Smeets (hoofd lagere school Meers) , Pastoor Diederen, Zeereerwaarde Moeder Overste, Zuster Maria Goretti, Jozef Bergs, Rinus Kraus, Dhr. Meys(voorzitter jeudraad Elsloo), Dhr. Gelissen (lid jeugdraad Elsloo), Kapelaan Becks en Dhr. Oomens (genodigde) Voor deze avond eveneens gevraagd als forumzitters Dhr. H. Devoi en Dhr. J. Coumans, die beiden verhinderd waren.

Het bestuur werd gevormd door:
Th. Cremers (voorzitter) Rinus Kraus (vice voorzitter) Mevr. W. Martens-Stolwijk (1e secretaresse) Tillie Claassen (2e secretaresse) Jozef Bergs (1e penningmeester) Frans Janssen (2e penningmeester) Th. Smeets (inventariseur) Zef Bocken (programmeur) J. Ruyl Pastoor Diederen

Medewerkers aktiegroep:
Zeereerwaarde Moeder Overste, Zuster Maria Goretti, Annie Vaassen, Mevr. v. Schoubroeck-Lochs, Mevr. Martens-Verboord Wim Driessen, Pie Pepels, Toon Brouns, Peter Maesen, Dhr. Maesen, Jan Janssen, Herman Janssen, Chrit Hoofs, Wiel Hendrix Giel Driessen, Harrie o/d Camp, Martin Janssen, Harrie Claessen en Lenie Claassen

Belangrijke gebeurtenissen door de jaren heen:

-Op 9 december 1969 word de jeugdvereniging in meers opgestart.
-In december 1971 word de eerste kerstactie gehouden.
-In mei 1972 worden de eerste pinksterbloemetjes verkocht.
-Op 27 maart 1974 word de jeugdvereniging een officiële stichting met de naam:
Stichting Jeugdbeweging Meers

-Op 9 december 1974 bestaat het Jeugdwerk alweer 5 jaar.
-Van 20 t/m 22 April 1979 vindt het eerste bivak-weekend plaats in Oirsbeek.


foto bivak 1982 in Gruitrode (B)

-Op 9 december 1979 bestaat het jeugdwerk 10 jaar.
-Op 1 december 1980 word het nieuwe gebouw aan de Kloosterstraat in gebruik genomen.
-Op 14 februari 1980 word de 1e prins, prins Jan van Mulken, tijdens de carnavalsavond
van het jeugdwerk uitgeroepen.
-Op 10 januari 1981 vindt de officiële opening van het nieuwe gebouw plaats.
-Op 9 juli 1981 word het gebouw tijdens noodweer getroffen door een afgebroken boom.
Doordat de reparatie van het dak zoveel tijd in beslag genomen heeft,
moet de aanvang van het nieuwe seizoen verschoven worden naar 28 september.
-Voor de eerste keer wordt op 11 november 1981 het feest van St. Maarten gevierd.
Voorafgegaan door St. Martinus te paard, gaan we door de straten in fakkeloptocht om
daarna een huizenhoge brandstapel aan te steken.
-In Augustus 1982 neemt voor het eerst een delegatie van het bestuur deel aan de zeskamp van het Uniformenfonds van Fanfare St. Joseph.
-Op 9 december 1984 bestaat het Jeugdwerk 15 jaar.
-Op 1 november 1985 start er een nieuwe groep, de groep “tieners”.
Dit zijn de schoolverlaters, in de leeftijd van 12 a 13 jaar t/m 15 jaar.

-In 1994 viert het jeugdwerk haar 25-jarig bestaansfeest.
-In 1996-1997 wordt het gebouw opgeknapt. Na deze opknapbeurt wordt er op
6 september 1997 een open dag gehouden. Van 11.00-15.00 uur is er een
kindermiddag met veel activiteiten. ’s Avonds is er een feestavond georganiseerd voor
alle kader- en bestuursleden van het jeugdwerk en leden van de crèche en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van het gebouw.

foto open-dag 6 september 1997

-In januari 1998 wordt er een klimwand gemaakt door enkele kader- en bestuursleden
van het jeugdwerk. Op 6 juni 1998 wordt deze “officieel” in gebruik genomen tijdens
een activiteit voor het hele jeugdwerk.
-Op 9 december 1999 bestaat het jeugdwerk reeds 30 jaar.

-Op 2 juli 2000 wordt de zomerkermis georganiseerd door het jeugdwerk.
De zomerkermis stelde al jaren niets meer voor. Een vijftal leden van het jeugdwerk kon dit niet langer aanzien en organiseerde een kermis voor jong en oud.
-In 2002 gaat het jeugdwerk digitaal op het “WORLD WIDE WEB”
-Op 9 december 2004 bestaat het jeugdwerk 35 jaar.
-Tijdens de eerste kadervergadering van het seizoen 2008-2009 komt een
nieuwe groepsindeling tot stand. De groepen worden weer gemengd.
Jongens en meisjes nemen weer samen deel aan de hobbyavond!!
– Op 9 december 2009 bestaat het jeugdwerk alweer 40 jaar.
Dit wordt gevierd met alle kinderen van het jeugdwerk met een “BlackLight Disco” op zaterdag 12 december. Op zondag is er een borrel voor alle kader- bestuursleden en andere vrijwilligers van het jeugdwerk. Tevens wordt Anita van Mulken gehuldigd als erelid ter ere van haar 25 jarig jubileum.
Tijdens deze middag worden de ereleden extra in het zonnetje gezet en wordt er een heuse
Wall of fame onthuld met Cartoons van Sef Bocken, Wim Vaassen en Anita van Mulken.

-Op 14 februari 2011 overlijdt erelid Sef Bocken.
-Op zondag 3 juli 2011 organiseren we alweer voor de 10e keer de jaarlijkse zomerkermis! Dat er nog maar vele mogen volgen.
-Op 25 juli 2019 overlijdt erelid Wim Vaassen.
-Het jeugdwerk krijgt eind 2019 “groen licht” om te verhuizen naar de voormalige Havantia kantine. Er zal nog eerst verbouwd moeten worden om de kantine “jeugdwerk proof” te maken.
-In het seizoen 2019-2020 viert het jeugdwerk haar 50-jarig jubileum.
-Het seizoen 2019-2020 moet helaas door de corona-crisis vanaf maart 2020 worden gestopt evenals alle geplande jubileumactiviteiten.
-Op zaterdag 26 september heeft het bestuur van Stichting Jeugdwerk Meers, Peter Bocken gehuldigd tot ere-bestuurslid. Na 29 jaar lang lid te zijn geweest van het jeugdwerk als kader- en bestuurslid mag hij zich nu ere-bestuurslid noemen.
-In oktober 2020 zullen de werkzaamheden door de aannemers gestart worden in onze nieuwe accommodatie in de Heuvelstraat.
-Op 5 juni 2021 verhuizen we naar de nieuwe locatie. Vanaf 1 juli 2021 wordt het officieel onze nieuwe accommodatie.
-Op 17 Juli 2021 onthullen we ons nieuwe logo ontworpen door Maurice Janssen.