Vertrouwenspersoon

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
-Pesten en gepest worden.
-Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
-Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid of vrijwilliger ervaar je als onprettig.
-Een vermoeden van ‚Äėgrensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
-Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/groep.
-Je vraagt je af of jouw gedrag als vrijwilliger verstandig is.

De vertrouwenspersoon:
-luistert naar je verhaal
-biedt de eerste ondersteuning waar mogelijk
-maakt een inschatting van de ernst van de situatie
-geeft advies over de te nemen stappen
-begeleidt, indien gewenst, bij de te ondernemen stappen richting een oplossing
-ondersteunt, indien het een strafbaar feit betreft bij het doen van aangifte bij de politie
-geeft advies richting bestuur over voorkomen ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon handelt alleen op jouw verzoek of bij jongere kinderen op verzoek van de ouders. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is jouw toestemming vereist. De vertrouwenspersoon waarborgt altijd de vertrouwelijkheid en is verplicht tot geheimhouding.

In contact komen met onze vertrouwenspersoon kan via de mail.
Yanna Cremers > vertrouwenspersoon@jeugdwerkmeers.nl