Aanmelden als vrijwilliger?

Aannamebeleid vrijwilligers Stichting Jeugdwerk Meers

Het jeugdwerk in Meers wordt gedragen door vrijwilligers. We waarderen het als mensen het Jeugdwerk een warm hart toedragen en hieraan een bijdrage willen leveren.
Bij alle activiteiten staat het welzijn en de veiligheid van de kinderen en jongeren voorop.
Derhalve worden vrijwilligers op een zorgvuldige manier aangenomen op basis van
onderstaand aannamebeleid:
1. We vragen alle vrijwilligers die met kinderen werken om een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Belangstellenden die geen VOG kunnen voorleggen worden niet
toegelaten om vrijwilligerswerk met kinderen of jongeren te doen.
2. Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hebben alle vrijwilligers die met
kinderen of jongeren werken een gedragscode gekregen en ondertekend. In deze
gedragscode staat waar vrijwilligers zich aan te houden hebben en wat de gevolgen
zijn als ze de gedragscode overtreden. Ze mogen dan niet langer de kinderen of
jongeren begeleiden.
3. Elke belangstellende heeft een kennismakingsgesprek, waarin de gedragscode,
beiderzijdse verwachtingen, taken, beschikbaarheid, ontruimingsplan en andere
praktische taken besproken worden.
4. Vrijwilligers draaien eerst een paar keer mee met een ervaren vrijwilliger voor ze
zelfstandig aan de slag gaan.
Het aannamebeleid is gebaseerd op de adviezen van de Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV), te vinden op www.inveiligehanden.nl .

Heb jij interesse om lid te worden van het Jeugdwerk als vrijwilliger? Ben jij minimaal 16 jaar oud en lijkt het jou leuk om mee te helpen organiseren bij een bepaalde groep, dan kun jij je aanmelden als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Als je deel uitmaakt van een bepaalde groep dan is het fijn als wij ook op jouw aanwezigheid kunnen rekenen. Meehelpen en meedenken over welke activiteiten er leuk zijn voor jullie groep, maar ook activiteiten voorbereiden en ervoor zorgen dat alle materialen die jij nodig hebt voor de activiteit op tijd aanwezig zijn. Dit doe je samen met de andere vrijwilligers van jouw groep.

Bij gezamenlijke activiteiten van het jeugdwerk is het ook wenselijk dat je meehelpt, zoals bijvoorbeeld bij een kampweekend, speurtocht of tijdens de jaarlijkse zomerkermis met bijvoorbeeld loten verkopen of achter de bar helpen of surveilleren bij de speeltoestellen.
Een aantal keer paar jaar zijn er ook gezamenlijke vergaderingen. Hier worden activiteiten besproken, maar ook andere belangrijke zaken.
Samen zijn wij verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen tijdens de activiteiten van het jeugdwerk. Samen plezier maken is voor ons als Stichting Jeugdwerk Meers heel belangrijk. Het is geen school, maar vrije tijd. Voor de kinderen moet het een leuke avond/activiteit zijn, maar voor jou als vrijwilliger ook!!

Heb jij interesse om ons team te komen versterken dan kun je  een mailtje sturen naar info@jeugdwerkmeers.nl 
Wellicht tot snel!